Parczew - informacje


14.329
mieszkańców Parczewa
6.973
mężczyzn
7.356
kobiet

2.137
w wieku przedprodukcyjnym

8.825
w wieku produkcyjnym

3.367
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

52
zawarto małżeństw

115
urodzeń

182
zgonów

-67
przyrost naturalny
miasto Parczew
dochody

71.557.448
wydatki

69.263.904
struktura wydatków Parczewa

569.473
0,822%
Rolnictwo i łowiectwo

2.028.089
2,928%
Transport i łączność

4.996.293
7,213%
Administracja publiczna

191.454
0,276%
Gospodarka mieszkaniowa

18.210
0,026%
Działalność usługowa

44.584
0,064%
Informatyka

122.717
0,177%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

182.807
0,264%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

270.131
0,390%
Obsługa długu publicznego

22.538.246
32,540%
Oświata i wychowanie

285.112
0,412%
Ochrona zdrowia

5.402.589
7,800%
Pomoc społeczna

964.493
1,392%
Edukacyjna opieka wychowawcza

6.539.969
9,442%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.018.093
4,357%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

875.866
1,265%
Kultura fizyczna i sport

21.215.778
30,630%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-03-21 11:47
REKLAMA
pogoda Parczew
14.4°C
wschód słońca: 05:24
zachód słońca: 17:45
Koronawirus
lubelskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Parczewie